Q Kodları

Q
QRA
S: İstasyonunuzun ismi nedir?
C: İstasyonumun ismi …..’dir. (Çağrı İşareti Değil)
QRG
S: Doğru frekansımı, veya… nın doğru frekansını bildirimisiniz?
C: Doğru frekansınız ….. MHz’dir.
QRH
S: Doğru frekansımı, veya …..’nın doğru frekansını bildirimisiniz?
C: Doğru frekansınız …’MHz dir.
QRI
S: Göndermemin tonu nasıldır?
C: Göndermenizin tonu :T=1 Kötü, T=9 Çok iyi
QRK
S: İşaretlerimin /… işaretlerinin okunaklığı nasıl?
C: İşaretlerin okunaklılığı:
1- Okunmaz
2- Bazı bazı okunur
3- Okunaklı fakat güçlükle
4- Okunaklı
5- İyi okunaklıQRL
S: Meşgul müsünüz?
C: Meşgulüm
QRM
S: İnsan yapısı enterferans var mı?
C: Evet
QRN
S: Atmosferik Parazitler karıştırıyor mu?
C: Atmosferik Parazitten karışıyorum
QRO
S: Gücümü yükselteyim mi?
C: Gücünüzü yükseltiniz.
QRP
S: Gücümü azaltayım mı?
C: Gücünüzü azaltınız.
QRQ
S: Daha çabuk geçireyim mi?
C: Daha çabuk geçiriniz. Dakikada ….. kelime.
QRS
S: Daha yavaş göndereyim mi?
C: Daha yavaş geçiriniz. Dakikada ….. kelime.
QRT
S: Göndermeyi  durdurayım mı?
C: Göndermeyi durdurunuz.
QRU
S: Bana ait bir şeyiniz var mı? Başka Konu var mı?
C: Size ait bir şeyim yok. Başka konu yok.
QRW
S: Kendisini …..’MHz den çağırdığınızı …..’ya haber vereyim mi?
C: Onu ….. MHz’den çağırdığımı lütfen söyleyiniz.
QRX
S: Beni ne zaman tekrar çağıracaksınız?
C: Sizi ….. saatte ….. MHz’den tekrar çağıracağım.
QRZ
S: Beni kim çağırıyor?
C: Sizi ….. çağırıyor, ….. MHz’den.
QSA
S: İşaretlerimin (işaretlerinin) kuvveti nasıldır?
C: İşaretlerinizin kuvveti S=1 ….. S=9 çok kuvvetli.
QSB
S: İşaretlerimin kuvveti değişiyor mu?
C: İşaretlerinizin kuvveti değişiyor.
QSD
S: Gönderdiğim mors kodları doğrumu, anlaşılıyor mu?
C: Kodlarınız yanlış, sinyaliniz bozuk.
QSK
S: Beni gönderme arasında duyabiliyor musunuz?
C: Evet duyabiliyorum araya girebilirsiniz.
QSL
S: Mesaj alındımı?
C: Mesaj alındı.
QSN
S: Beni ya da ….. işaretli istasyonu ….. frekansı üzerinden duyabildiniz mi?
C: Sizi ya da ….. işaretli istasyonu ….. frekansı üzerinden duydum
QSO
S: ….. İle doğrudan (veya aracılığı ile) haberleşebiliyor musunuz?
C: ….. ile Doğrudan muhabere haberleşebiliyorum.
QSP
S: ….. istasyonuna aktarır mısınız?
C: ….. istasyonuna aktarabilirim.
QSR
S: Çağırı frekansında çağırımı tekrar edeyim mi?
C: Çağırınızı çağrı frekansında tekrarlayın, duyamadım.
QSS
S: Hangi frekansı kullanıyorsunuz?
C: Çalışma frekansı ….. KHz (Sadece frekansın son üç hanesi)
QST
Genel Mesaj başlangıcı / Bütün istasyonlara genel çağrı (Bülten)
QSU
S: ….. frekansı üstünden gönderme yapayım mı ya da yanıt vereyim mi?
C: ….. frekansı üstünden devam edin ya da ….. frekansından devam edin.
QSV
S: Kontrol veya ayar amacı ile devamlı V (…-)  harfi göndereyim mi?
C: Buradan, veya X frekansı üstünden devamlı V harfi gönderin
QSW
S: Bu frekans ya da ….. frekansı üstünden gönderme yapacak mısınız?
C: Bu frekans ya da ….. frekansı üstünden gönderme yapacağım.
QSX
S: Beni ….. frekansı üstünden mi dinleyeceksin?
C: ….. frekansını dinliyorum
QSY
S: Başka bir frekans üzerinden devam edeyim mi?
C: ….. MHz üzerinden devam ediniz.
QSZ
S: Her kelime veya grubu bir kaç defa mı geçireyim?
C: Her kelime veya grubu bir kaç defa geçirin.
QTA
S: ….. numaralı mesajı iptal edeyim mi?
C: ….. numaralı mesajı iptal edin
QTB
S: Kelime sayım ile mutabık mısınız?
C: Mutabık değilim. Her kelime veya grubun ilk harfi veya rakamını tekrar edeceğim.
QTC
S: Göndereceğiniz kaç mesaj var?
C: ….. mesajım var
QTH
S: Çıkış mevkiniz neresidir?
C: Mevkim ….. (İstanbul – Üsküdar gibi isim veya Enlem – Boylam)
QTR
S: Saatiniz tam olarak kaç?
C: Saat …..’dir. UTC

“Q” kodları 1909 yılında İngiliz hükümeti tarafından İngiliz bandıralı gemiler ile posta idaresi tarafından yetkili kılınmış sahil istasyonları arasındaki haberleşmeler için kullanılmak üzere yaratılmış kısaltmalardır. Bu kodlar değişik ülkelerdeki bu kıyı istasyonları çalışanlarının İngilizce bilmeye ihtiyaç duymadan gemilerle haberleşebilmelerini amaçlıyordu. Getirdiği dil kolaylığı bu kodların kısa zamanda uluslararası alanda da kabul görmesini sağladı. Daha sonraları bazı “Q” kodları amatörler tarafındanda kullanılmaya başlandı. Amatörlükte “Q” kodlarını kullanmanın amacı soruların mors kodları ile cümleler olarak ile uzun uzun yazılmasının önüne geçip zamandan tasarruf etmekti.

Zamanla ses ile yapılan görüşmelerde de “Q” kodları kısaltma olarak aynı amaçla kullanılmaya başlandı. “Q” kodlarının QAA-QNZ arası olanları havacılık, “QOA-QOZ” arası olanları denizcilik ve “QRA-QUZ” arası olanlarda bütün haberleşme servisleri için ayrılmışlardır. “Q” kodları hem soru sorarken hem de cevaplama sırasında kullanılır. Soru olarak sorulduğunda “Q” kodundan sonra (?) soru işareti, cevap olarak kullanıldığında ise kendinden sonra sorunun cevabı eklenir.

Özellikle kısa dalga uzak mesafe haberleşmelerinde, çok az İngilizce veya hiç İngilizce bilmeyerek QSO yapmanıza olanak sağlamaktadır.