Fonetik Alfabe

KarakterFonetik AlfabeMors Kodu
AAlfa● –
BBravo– ● ● ●
CCharlie– ● – ●
DDelte– ● ●
EEcho
FFoxtrott● ● – ●
GGolf– – ●
HHotel● ● ● ●
IIndia● ●
JJuliett● – – –
KKilo– ● –
LLima● – ● ●
MMike– –
NNovember– ●
OOscar– – –
PPapa● – – ●
QQuebec– – ● –
RRomeo● – ●
SSierra● ● ●
TTango
UUniform● ● –
VVictor● ● ● –
WWhiskey● – –
YYankee– ● – –
ZZulu– – ● ●

Resmen “Uluslararası Telsiz Telefon Yazım Alfabesi” olarak adlandırılan ve yaygın olarak ICAO fonetik alfabesi olarak da bilinen NATO fonetik alfabesi, kullanımı en yaygın telsiz telefon yazım alfabesidir. Her ne kadar “fonetik alfabe” olarak adlandırılsa da, yazım alfabeleri Uluslararası Fonetik Alfabe gibi fonetik transkripsiyon sistemleriyle ilişkili değildir.

Wikipedia

Fonetik alfabenin, amatör telsiz haberleşmesinde en çok kullanılan akademik bilgi olduğu şüphesiz. Konuşma kuralları ve bir çok bilgi dinleyerek öğrenilebilse de, fonetik alfabe için biraz çalışmak ve mandala basmadan pratik yapmak gerekmektedir. Bu sayede; çağrı işareti duyulduğunda, yakınlarda kağıt kalem olmasa dahi, işaretin akılda tutulma süresi daha uzun olacak ve daha önce duyulmamış / tekrarlanmamış bir çağrı işareti kodlanırken, zorluk yaşamanın önüne geçilmiş olacaktır.